dr Julita Jabłońska
dr Julita Jabłońska

Doktor nauk prawnych. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była stypendystką Fundacji Niedersachsen Stiftung – Europa Kolleg Wolfenbüttel, jak również Programu Sokrates Erasmus – Bayreuth Universität. Otrzymała stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Radca prawny i wykładowczyni akademicka z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, autorka licznych publikacji naukowych oraz prelegentka na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Doświadczenie praktyczne zdobywała m.in. w Okręgowym Sądzie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również podczas stażu zagranicznego w kancelarii adwokackiej w Bayreuth. Obecnie pracuje w kancelarii adwokatów i radców prawnych. Prowadzi szkolenia oraz webinary m.in. dla muzyków, lekarzy, nauczycieli i tłumaczy przysięgłych. W podejmowanych przedsięwzięciach ceni interdyscyplinarne podejście.