dr Adam Rzetecki
dr Adam Rzetecki

Doktor naukpołecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik oraz wykładowca przedmiotów między innymi z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych, rynku finansowego UE, prawa administracyjnego czy prawa własności intelektualnej. Swoje umiejętności rozwijał dzięki czynnemu uczestnictwu w licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Autor publikacji naukowych między innymi z zakresu podatków czy bezpieczeństwa energetycznego.