symbol
Robert C. Hockett
Robert C. Hockett

Studia ukończył na Uniwersytecie w Kansas, gdzie został stypendystą Rhodesa. Kolejne tytuły naukowe uzyskał na Oxfordzie oraz Yale – oprócz prawa zdobył wykształcenie z zakresu z filozofii, finansów oraz ekonomii. Duża część jego ostatnich prac dotyczyła powiązań między nierównościami gospodarczymi, zadłużeniem prywatnym oraz niestabilnością finansową i polityczną. Hockett jest również profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Sorbonie, współpracuje także m.in. z Bankiem Rezerwy Federalnej i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.