dr Izabela Witkowska
dr Izabela Witkowska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła liczne podyplomowe studia logopedyczne. 

Wykładowczyni akademicka, terapeutka mowy dzieci i dorosłych. Współpracuje m.in. z pacjentami z niepełnosprawnością intelektualną, dyslalią, autyzmem i zespołem Aspergera, a także mózgowym porażeniem dziecięcym czy zaburzeniami neurologicznymi. Posiadaczka certyfikatów Metody Dyna-Lingua oraz Metody Glottodydaktycznej.