mgr Patryk Bukowski
mgr Patryk Bukowski

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów magisterskich z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim. 

Redaktor merytoryczny w jednym z wiodących wydawnictw szkolnych, członek zespołu badawczego Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywał na licznych kursach i szkoleniach. Autor 28 publikacji naukowych i 39 tekstów prasowych, aktywny uczestnik ponad stu konferencji i seminariów naukowych.