dr Jakub Wierzbicki
dr Jakub Wierzbicki

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Studiów Edukacyjnych tamże.

Wykładowca akademicki z blisko piętnastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako podinspektor i zastępca kierownika Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu prodziekan ds. studenckich na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej w Katedrze Coachingu i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci. Autor licznych publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Uczestnik międzynarodowych debat online we współpracy z Uniwersytetem Maine w Pesque Isle (USA). Czynny uczestnik konferencji m.in. z zakresu funkcjonowania biur karier i motywacji w organizacji, prowadzący kursów i szkoleń.