mgr Łukasz Kominek
mgr Łukasz Kominek

Magister Bezpieczeństwa państwa, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Posiadacz dyplomu z zakresu pedagogiki.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w licznych instytucjach bezpieczeństwa – obecnie pracownik jednej z nich. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, International Security & Defence Institute oraz Centrum Europejskie w Natolinie, członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego SEA. Ukończył kurs prowadzenia negocjacji dyplomatycznych przy Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, obronności, bezpieczeństwa narodowego, służb specjalnych, geopolityki, zarządzania kryzysowego, prawa, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W trakcie dysertacji doktorskiej na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Swoje zainteresowanie badawcze opiera przede wszystkim na tematyce bezpieczeństwa azjatyckiego, geopolityki, geostrategii, prawa, stosunków międzynarodowych, wojskowości, szeroko rozumianym bezpieczeństwie i historii. Redaktor czasopisma znajdującego się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Kampusu Mundurowego w Kaliszu oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Publicysta Układu Sił oraz Instytutu Nowej Europy, Inspektor RODO oraz AML. Autor dziewięciu monografii naukowych, kilku artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz ponad pięćdziesięciu rozdziałów w wieloautorskich, recenzowanych monografiach naukowych.