mgr Łukasz Kominek
mgr Łukasz KominekUkończył z wyróżnieniem Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego SEA, sekretarz czasopisma znajdującego się na liście MEiN – „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”. Przewodniczący Zarządu KNBN WAT oraz SD WAT.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w licznych instytucjach bezpieczeństwa. Oficer AML, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, służb specjalnych, geopolityki, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zawodowo związany z jedną z instytucji bezpieczeństwa. Realizuje rozprawę doktorską na temat: „Wpływu geopolitycznej działalności Chińskiej Republiki Ludowej na obszarze Australazji w XXI wieku” w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wojskowej Akademii Technicznej. Swoje zainteresowanie badawcze opiera przede wszystkim na tematyce bezpieczeństwa azjatyckiego, geopolityki, geostrategii, prawa, stosunków międzynarodowych, wojskowości, szeroko rozumianym bezpieczeństwie i historii. Autor sześciu monografii oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych.