dr Tomasz Staniszewski
dr Tomasz Staniszewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykładowca akademicki z ponaddziesięcioletnim stażem. Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa KNP PAN, prowadzący kursy z zakresu technik windykacyjnych i procedur związanych z odzyskiwaniem należności, kursów pedagogiczne dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu planowania pracy dydaktycznej i socjopsychologicznych mechanizmów życia w szkole. Współpracuje przy szkoleniach dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie komunikacji w kontroli i obsługi klienta. Autor dwunastu publikacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W kręgu zainteresowań znajdują się: nauka o cywilizacji, religioznawstwo porównawcze, zagadnienia windykacji i odzyskiwania należności, metodologia badań naukowych.