mgr Eliza Jachnik
mgr Eliza Jachnik

Magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka tamtejszego Studium Prawa.

Prowadząca wykłady i konwersatoria z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego oraz prawoznawstwa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz z zakresu prawa rolnego, administracji rolnictwa, prawa ochrony środowiska i prawa rolniczej działalności gospodarczej w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako młodsza księgowa w biurze rachunkowym oraz asystentka w kancelarii adwokackiej. W latach 2014-2016 prezeska i opiekunka Koła Naukowego Prawa Żywnościowego i Ochrony Środowiska „pro Natura”. Realizatorka Grantu Badawczego dla Młodych Naukowców i uczestników studiów doktorackich 2016. Czynna uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autorka licznych publikacji naukowych. Od 2018 roku opracowuje materiały z zakresu prawa rolno-żywnościowego do rubryki Przegląd czasopism zagranicznych „Przeglądu Prawa Rolnego”.