mgr Artur Kwiatkowski
mgr Artur Kwiatkowski

Magister prawa na Uniwersytecie Szczecińskim oraz absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Pedagogika. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym, Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbie Celnej. Obecnie pracuje w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie jako główny specjalista. Wykłada również w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera we Wrocławiu oraz prowadzi szkolenia dla słuchaczy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Autor publikacji w i tłumaczeń, uczestnik międzynarodowych konferencji, seminariów, kongresów. Laureat konkursów, wielokrotnie wyróżniany za działalność charytatywną.