mgr Lidia Ratajczak-Skrzypińska
mgr Lidia Ratajczak-Skrzypińska

Magister kierunków Prawo oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stanowisku kierownika administracji, starszego inspektora ds. BHP czy specjalisty ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz na licznych kursach. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.