mgr Michał Saja
mgr Michał Saja

Absolwent studiów pedagogicznych na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Wyższej Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, a także edukacji i rehablitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako nauczyciel-socjoterapeuta, nauczyciel-oligofrenopedagog oraz Koordynator Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jako wykładowca prowadzi zajęcia z zakresu podstaw terapii zajęciowej, komunikacji alternatywnej, metodyki rewalidacji osób z zaburzeniami w rozwoju, manualnych sposobów usprawniania języka oraz metodycznych aspektów prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Twórca i realizator projektu "Od-nowa". Członek Grupy Nieformalnej "Zielone Serca", zajmującej się tworzeniem projektów aktywizujących społeczność lokalną w gminie Wierzbinek i wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Angażuje się w działalność charytatywną, biorąc udział w zbiórkach organizowanych przez lokalny Bank Żywności oraz Szlachetną Paczkę. Uczestnik licznych kursów i szkoleń doskonalących, prowadzący szkoleń z zakresu podstaw komunikacji alternatywnej i wspomagającej.