dr Małgorzata Neska
dr Małgorzata Neska

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii edukacji. Specjalistka w dziedzinie badania rynku. Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową.

Doświadczony wykładowca akademicki. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących kultury, mediów i edukacji.

Szkoleniowiec i koordynator badań jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych, m.in. we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Lublinie i Opolu.