dr hab. Agnieszka Kobrzycka
dr hab. Agnieszka Kobrzycka

Doktor habilitowana w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyładowczyni akademicka z ponaddwudziestoletnim stażem zawodowym. Doświadczenie zdobywała w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Katedrze Literatury Oświecenia i Literatury Stosowanej oraz Zakładzie Literatury Dawnej i Nauk Pomocnicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych oraz aktywna uczestniczka tychże. Recenzentka gimnazjalnych arkuszy egzaminacyjnych. Jako pełnomocniczka dziekana ds. osób niepełnosprawnych przez dwanaście lat sprawowała opiekę nad studentami niepełnosprawnymi. Prowadząca kół naukowych, autorka licznych monografii.