dr Szymon Galas
dr Szymon Galas

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnych i technicznozawodowych na Politechnice Poznańskiej.

Doświadczony wykładowca akademicki, trener, sędzia okręgowy klasy D w tenisie stołowym i instruktor. Autor licznych publikacji naukowych. W swojej działalności dydaktycznej współpracował z uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia ze studentami oraz zajęcia praktyczne sekcji tenisa stołowego.

Brał udział w licznych projektach badawczych, ogólnopolskich i zagranicznych. Jako prelegent realizował wykłady w ramach konferencji w Polsce i za granicą. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Naukowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego.