dr Izabela Dembowska-Czubaty
dr Izabela Dembowska-Czubaty

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Specjalistka z dziedziny kryminalistyki, kryminologii, psychologii sądowej, nauk policyjnych, ochrony danych osobowych, prawa pracy i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wieloletnia wykładowczyni akademicka. Autorka wielu artykułów i publikacji naukowych z dziedziny prawa kryminalnego. Prawniczka o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Organizatorka i referentka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Czynnie działała w kołach naukowych, w tym m.in. pełniła funkcję Prezesa Naukowego Koła Prawa Karnego i Kryminologii.