dr hab. Renata Frączek
dr hab. Renata Frączek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie Bibliografia i Informatologia, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Wykładowczyni akademicka z ponaddziesięcioletnim stażem. Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Poszerzała wiedzę, biorąc udział w licznych konferencjach, między innymi w Konferencji Zarządzania Informacją w Nauce, Forum Informacji Naukowej i Technicznej oraz projektach, między innymi w Projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Działalność Upowszechniająca Naukę”.