symbol
Keri Wong
Keri Wong

Tytuły magistra kryminologii oraz licencjata z psychologii uzyskała na Uniwersytecie w Pensylwanii, natomiast tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie była stypendystką Cambridge Betty Behrens Fellow podczas badań nad przyczynami zachowań aspołecznych i zaburzeń ze spektrum schizofrenii; tutaj również opracowała pierwszą wymiarową miarę dziecięcej paranoi - Skalę Nieufności Społecznej.

Obecnie jej badania koncentrują się na zrozumieniu przyczyn i skutków przestępczości, zaburzeń ze spektrum schizofrenii oraz poprawie oceny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.