mgr Beata Michna
mgr Beata Michna

Absolwentka Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Sztumie, Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Ukończyła studia z zakresu psychopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, edukacji dorosłych i gerontologii, a także wszechstronnego wspomagania rozwoju.

Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie zawodowe jako terapeutka dzieci ze spektrum autyzmu, zdobywane podczas pracy w Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku.