dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz
dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz licznych studiów podyplomowych. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej. 

Wykładowczyni akademicka z ponad dziesięcioletnim stażem. Specjalistka w zakresie językoznawstw oraz public relations w mediach, ekspertka ds. rozwoju zawodowego nauczycieli z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka pakietów edukacyjnych i środków multimedialnych do pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i mówienia. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczycielka języka polskiego oraz nauczania początkowego, psycholożka szkolna oraz weryfikatorka zasobów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka publikacji i uczestniczka konferencji naukowych.