dr Agnieszka Samsel
dr Agnieszka Samsel

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku ekonomia, ze specjalizacją: ekonomia menadżerska.

Wykładowczyni akademicka, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec oraz czynny zawodowo ekonomista. Prowadziła liczne wykłady na uczelni wyższej, w tym z przedmiotów takich jak: finanse, osobiste planowanie finansowe, pośrednictwo finansowe i usługi bankowe, finanse konsumenckie, finanse behawioralne. Współpracowała z licznymi jednostkami jako analityk biznesowy i ekonomista.

Autorka wieku publikacji naukowych. Organizatorka i uczestniczka konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Ukończyła szkolenia w zakresie dydaktyki i nauczania.