mgr Monika Wiraszka
mgr Monika Wiraszka

Jest doświadczonym pedagogiem, specjalizującym się w kilku kluczowych obszarach edukacji i terapii. Jej kompetencje obejmują pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, tyflopedagogikę oraz oligofrenopedagogikę. Posiada również wiedzę z zakresu pedagogiki leczniczej i porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi. Od 25 lat jest pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł magistra psychologii kliniczno-sądowej, zdobyty na Akademii Humanistyczno-Naukowej w Radomiu. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu nauczania fizycznego, zdrowotnego i korektywy na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskie.