dr Iwona Bielińska-Gardziel
dr Iwona Bielińska-Gardziel

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalistka w dziedzinie językoznawstwa polskiego. 

Autorka monografii: „Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie”, współredaktorka cyklu prac zbiorowych z zakresu aksjologii języka. Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako autorka tekstów specjalistycznych z zakresu relacji języka i kultury, również jako redaktorka i edytorka współpracująca z wydawnictwami uniwersyteckimi oraz czasopismami naukowymi. Prowadziła warsztaty z zakresu pragmatyki języka, lingwistyki stosowanej, metod oraz technik komunikacji interpersonalnej – m.in. strategii negocjacyjnych czy mediacyjnych. Od 2012 współpracowała w Sekcji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Członkini Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, koordynatorka i współpracownik międzynarodowej sieci naukowo-badawczej – konwersatorium „EUROJOS”.