mgr Michał Winnicki
mgr Michał Winnicki

Doktorant psychologii, absolwent Uniwersytetu SWPS. Ukończył również studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Wybitny psycholog i specjalista w zakresie terapii. Wykładowca akademicki, coach trener psychologiczny. Autor publikacji naukowych. Posiada rozległe doświadczenie w pracy z pacjentem – jest ekspertem w wielu dziedzinach terapii, w tym uzależnień, zdrowia psychicznego, nerwic, depresji czy lęków i zaburzeń psychosomatycznych. 

Od wielu lat prowadzi coaching w zakresie rozwoju osobistego oraz zdolności interpersonalnych. Równocześnie stara się doskonalić swoje umiejętności, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach o zasięgu ogólnopolskim.