mgr Bartosz Kubica
mgr Bartosz Kubica

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii w specjalności publicystyki ekonomicznej i public relations.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent księgowego, a następnie księgowy. W latach 2014-2019 pełnił funkcję radnego gminy Sieroszewice, gdzie zajmował stanowisko wieprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia. Od 2019 roku jest Zastępcą Wójta Gminy Sieroszewice oraz pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych.