dr Jolanta Karwat
dr Jolanta Karwat

Doktor nauk medycznych. Specjalistka w zakresie genetyki, dietetyki, dietetyki klinicznej i zasad żywienia. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk, dietetyk oraz szkoleniowiec. Współpracownik licznych jednostek zdrowotnych w charakterze dietetyka oraz konsultanta i edukatora żywieniowego.

Autorka i współautorka artykułów, publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych na konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Inicjatorka i współorganizatorka licznych konkursów, warsztatów i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym i edukatorskim.

Laureatka licznych nagród, w tym stypendium prezydenta miasta Lublina. Członek Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Polskiego Towarzystwa Dietetyki.