mgr Przemysław Charzewski
mgr Przemysław Charzewski

Doktorant i absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zdobył szerokie doświadczenie dydaktyczne jako prowadzący przedmiotów m.in. z zakresu nauki organizacji i zarządzania, prawa i etyki urzędniczej, ustroju samorządu terytorialnego, mediacji i negocjacji w administracji publicznej oraz zarządzania kryzysowego i stanów nadzwyczajnych. Autor licznych publikacji i czynny uczestnik konferencji naukowych. Swoje doświadczenie rozwijał na licznych kursach i szkoleniach m.in. z zakresu mediacji, metodologii nauk prawnych czy archiwistyki.