mgr Klaudia Krzymińska
mgr Klaudia Krzymińska

Magister prawa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowania pedagogicznego. Otworzyła również przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wykładowczyni akademicka i czynna zawodowo prawniczka. Specjalistka w dziedzinie przedsiębiorczości, prawa o finansach publicznych oraz postępowania w administracji. Współpracowała z licznymi jednostkami, w tym z Urzędem Skarbowym w charakterze m.in. oskarżyciela skarbowego.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu m.in. prawa karnego skarbowego, postępowania karnego czy postępowań medialnych oraz ochrony informacji. Brała udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.