dr Sebastian Stankiewicz
dr Sebastian Stankiewicz

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Doświadczony wykładowca akademicki, wieloletni dydaktyk i prawnik o bogatym doświadczeniu zawodowym. Prowadzący wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa, m.in.: prawa rzymskiego, budowlanego, cywilnego, podatkowego, Unii Europejskiej oraz gospodarczego.

Autor wielu artykułów, publikacji naukowych, szkoleń, wykładów i treści edukacyjnych. Zrealizował ponad 2500 godzin zajęć dydaktycznych. Recenzent i promotor prac dyplomowych. Organizator, uczestnik i referent licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.