dr Agnieszka Gorgól
dr Agnieszka Gorgól

Doktor nauk pedagogicznych, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła również specjalizacyjne studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie oligofrenopedagogiki. Autorka licznych wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz referatów na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim. Twórczyni wielu publikacji naukowych w dziedzinie pedagogiki specjalnej, muzykoterapii oraz osób niepełnosprawnych, również w językach obcych.

Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywała jako wieloletnia wykładowczyni akademicka oraz mediatorka sądowa. Prowadziła również regularne zajęcia ruchowe na basenie i w terenie oraz szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej.