mgr Aleksander Galecki
mgr Aleksander Galecki

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, magister prawa.

Od wielu lat samodzielny referent w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Doświadczony prawnik. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół tematyki związanej ze skarbowymi sprawami karnymi oraz prowadzeniem karnych postępowań skarbowych.

Współpracuje m.in.  z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej. Jest autorem wielu szkoleń z zakresu prawa karnego skarbowego, a także obsługi systemów wewnętrznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując z takimi jednostkami jak Urząd Skarbowy oraz m.in. występował publicznie w roli oskarżyciela publicznego.