dr Julita Jabłońska
dr Julita Jabłońska

Doktor nauk prawnych. Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, medycznego, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wieloletnia wykładowczyni akademicki – prowadziła liczne wykłady oraz ćwiczenia. Organizowała szkolenia różnych grup odbiorców, m.in.: lekarzy, tłumaczy przysięgłych i żołnierzy.

Autorka wielu artykułów i publikacji naukowych, treści edukacyjnych oraz szkoleniowych. Organizatorka, uczestniczka, referentka oraz moderatorka paneli eksperckich na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Opiekunka naukowa Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis WPiA UAM i jurorka w studenckich konkursach z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.