dr Beata Piotrowska
dr Beata Piotrowska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Specjalistka w dziedzinach takich jak: prawo cywilne, handlowe, karne, skarbowe i prawo pracy.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Wieloletni wykładowca akademicki. Doświadczony dydaktyk – prowadziła wykłady, konwersatoria oraz liczne szkolenia na wielu uczelniach wyższych. Pełniła funkcje adiunkta, dziekana, prorektora oraz rektora. Członek Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W swojej pracy zajmowała się między innymi koordynowaniem procesu dydaktycznego, sprawowaniem nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą oraz analizą opinii prawnych.