dr Przemysław Ruchlewski
dr Przemysław Ruchlewski

Doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów z zakresu historii, nauk politycznych oraz politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Od 2010 roku pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Koordynator projektów naukowych, kulturalnych oraz wydawniczych, organizator konferencji, debat oraz sympozjów o znaczeniu lokalnym, regionalnym, a także międzynarodowym. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszą historię Polski oraz historię kościoła katolickiego w Polsce. Autor ponad trzydziestu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski, redaktor pisma „Wolność i Solidarność”. Autor publikacji, m.in. „Czas Przełomu. Solidarność 1980-1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2010), „O Polskę wolną! O Polskę solidarną!” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2011), „OPozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2012).