prof. dr hab. Adam Bosiacki
prof. dr hab. Adam Bosiacki

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie historii Rosji i ZSRR, dziejów prawa Europy Środkowo-Wschodniej, historii administracji w tym samorządu terytorialnego i korporacyjnego, dziejów myśli prawnej (zwłaszcza nowożytnej), prawa porównawczego (głównie publicznego), dziejów nauki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył także liczne stypendia i staże naukowe, między innymi na Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy), Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy), London School of Economics and Political Science (kilkukrotnie), Uniwersytecie Harvarda (dwukrotnie), Hoover Institute (USA), Stanford University (USA), Washington University in St. Louis (USA), Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie.

Wykładowca akademicki i dydaktyk z wieloletnim stażem. Aktywnie współpracuje ze Stanford University oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (wykładowca). Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych polskojęzycznych i obcojęzycznych. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Klasycy Myśli Prawnej”. Ponadto redaktor tematyczny i członek rady redakcyjnej „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”. Redaktor naczelny „Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego”. Prawnik, teoretyk prawa oraz historyk. Uczestnik wielu konferencji naukowych.