dr hab. Maciej Muliński
dr hab. Maciej Muliński

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa. Ekspert w dziedzinie postępowania cywilnego, postępowania klauzulowego i postępowania administracyjnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także szkolenie w zakresie umiejętności psychologicznych dla opiekunów w Klinikach Prawa.

Doświadczony dydaktyk i szkoleniowiec. Wykładowca akademicki z bogatą praktyką. Promotor i recenzent prac dyplomowych. Autor oraz współautor wielu książek, monografii i publikacji naukowych w języku polskim, jak również obcojęzycznych. Autor licznych glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uczestnik i referent licznych konferencji naukowych. Założyciel, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Były członek wielu zespołów badawczych, w tym Zespołu Problemowego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Były recenzent czasopisma „Internetowy Przegląd Prawniczy”. Brał udział w przygotowaniu nowelizacji do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz projektu ustawy wprowadzającej instytucję notarialnego nakazu zapłaty. Laureat kilku nagród rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy naukowej.