dr inż. Monika Przeor
dr inż. Monika Przeor

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Specjalistka w zakresie chromatografii, fizjologii żywienia, dietoterapii i technologii żywienia, w szczególności żywności typu novel food.

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz licznych studiów podyplomowych, dotyczących m.in. chromatografii, procedur doświadczeń na zwierzętach czy poradnictwa żywieniowego. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych na temat żywienia w chorobach tarczycy, żywienia w przypadku celiakii i diety bezglutenowej oraz żywienia w cukrzycy.

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, doświadczona dydaktyk, aktywna dietetyk i szkoleniowiec. Przewodnicząca Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, 3 zgłoszeń patentowych i 1 opatentowanego wynalazku. Referentka i uczestniczka konferencji naukowych, a także laureatka kilku nagród konferencyjnych.