dr inż. Michał Kruczkowski

dr inż. Michał Kruczkowski

Doktor inżynier w dziedzinie informatyki, magister inżynier elektroniki i telekomunikacji. Ekspert w dziedzinie zarządzania, zarządzania projektami, inżynierii oprogramowania, informatyki oraz informatyki w biznesie.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk, a także studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Adiunkt na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, trener i certyfikowany kierownik projektów informatycznych. Autor wielu publikacji i artykułów. Organizator warsztatów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestnik i prelegent licznych konferencji.

Zdobywca stypendiów, w tym stypendium doktoranckiego PAN, stypendium doktoranckiego Politechniki Gdańskiej oraz stypendium naukowego SPIE Officer Travel Grant (San Diego, USA). Wolontariusz w Project Management Institute (PMI) oddział w Warszawie. Posiada liczne certyfikaty, w tym: PRINCE 2 Foundation Certificate, Spirent Data Center i IPI PAN E-learning.