inż. Mariusz Szyguła
inż. Mariusz Szyguła

Inżynier automatyki i robotyki, informatyki w sterowaniu i zarządzaniu. Specjalista w dziedzinie inżynierii oprogramowania i programowania aplikacji webowych.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Twórca pierwszych w górnictwie systemów mobilnych do monitorowania stanu bezpieczeństwa w kopalniach, a także autor i wdrożeniowiec szeregu rozwiązań informatycznych usprawniających i podnoszących poziom bezpieczeństwa w górnictwie. Programuje w kilku językach, w tym: Java, ADA, JavaScript, PHP i Delphi. Obsługuje bazy danych MSSQL, mySQL oraz SQLite.

Laureat nagrody III stopnia, a także kilku wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.