dr hab. Michalina Duda-Hyż
dr hab. Michalina Duda-Hyż

Doktor nauk prawnych. Specjalistka w dziedzinie finansów publicznych, prawa hazardowego i opodatkowania hazardu. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykładowca akademicki i dydaktyk z wieloletnim stażem. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Laureatka Indywidualnej nagrody Rektora KUL za rozprawę doktorską. Ekspert w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Biuro Prawa i Ustroju).

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Max Planck Alumni Association.