dr Adam Czarnecki
dr Adam Czarnecki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalista w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych, historii prawa, historii politycznej i gospodarczej okresu PRL oraz działalności aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu.

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wieloletni wykładowca akademicki, doświadczony pedagog, twórca materiałów i treści dydaktycznych, specjalista ds. szkoleń, trener oraz analityk. Autor licznych artykułów i publikacji naukowych.

Certyfikowany edukator seksualny. Organizator, referent i uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych w zakresie historii, politologii i stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, a także pedagogiki – głównie dydaktyki szczegółowej. Instytutowy koordynator ds. realizacji projektów finansowanych ze środków UE oraz członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Laureat licznych konkursów, zdobywca i realizator Grantu dla Młodych Naukowców oraz Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich im. Z. Pustuły. Wielokrotny stypendysta, w tym zdobywca stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dla najlepszych studentów. Lider, realizator, koordynator, analityk i opiekun merytoryczny wielu projektów naukowych.