dr hab. Marcin Białas
dr hab. Marcin Białas

Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister teologii, surdopedagog, oligofrenopedagog i historyk.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy” w Poznaniu oraz Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium.

Specjalista w dziedzinie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki religii, terapii zajęciowej, dydaktyki oraz historii. Doświadczony pedagog, wieloletni nauczyciel i wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji naukowych, książek, artykułów i wykładów, a także recenzent merytoryczny. Promotor kilkuset prac dyplomowych. Instruktor i transliterator metody fonogestów. Organizator i referent międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych.

Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nagrody Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.