dr Zuzanna Gazdowska
dr Zuzanna Gazdowska

Doktor nauk psychologicznych, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Wieloletnia wykładowczyni akademicka, szkoleniowiec, trener i aktywna zawodowo psycholog. Od początku swojej działalności w zawodzie zajmuje się przeprowadzaniem warsztatów, ćwiczeń oraz wykładów, w kształceniu wykorzystując doświadczenie zdobyte w pracy z licznymi grupami osób. Jest wybitną ekspertką w dziedzinie psychologii sportu, osiągnięć, treningu oraz konfliktu i manipulacji.

Wielokrotnie nagradzana stypendiami naukowymi oraz przyznanymi grantami badawczymi. Niejednokrotnie miała okazję koordynować renomowane projekty na uczelniach wyższych i brać udział w specjalistycznych kursach zawodowych i szkoleniach polskich oraz zagranicznych.