dr Marzena Major
dr Marzena Major

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła również liczne studia podyplomowe, w tym na kierunkach: zarządzanie w edukacji, coaching, public relations i komunikacja społeczna.

Pedagog, coach oraz neurologopeda. Od wielu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczno-coachingową oraz szkoleniową. Jej zainteresowania skupiają się wokół rozwoju psychicznego człowieka, prowadzącego do zmian jakościowych w życiu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących możliwości ludzkiego potencjału, inteligencji emocjonalnej oraz psychologii pozytywnej.

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurologopedii z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowała ponad trzy tysiące wypracowanych godzin na sali treningowej, pracując jako wykładowca akademicki. Doświadczenia międzynarodowe zdobyła, realizując przez ponad 4 lata międzynarodowy projekt na terenie Afryki.