mgr Robert Mangold
mgr Robert Mangold

Doktorant nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia magisterskie na kierunku administracja. 

Doświadczony dydaktyk, wykładowca akademicki oraz czynny zawodowo prawnik. Autor wykładów, ćwiczeń i zajęć na uczelniach wyższych. Prowadził liczne szkolenia dla jednostek dydaktycznych i firm. Współpracował z kancelariami prawnymi i firmami konsultingowymi w charakterze radcy prawnego oraz eksperta merytorycznego. Prowadził wiele projektów badawczych. 

Ukończył liczne kursy o charakterze zawodowym. Autor publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach branżowych. Stypendysta, w tym stypendiów zagranicznych. Odbył wiele staży w kraju i za granicą.