dr Krzysztof Sielski
dr Krzysztof Sielski

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Nauczyciel akademicki i czynnie zawodowo prawnik. Swoje doświadczenie zdobywał, współpracując z licznymi jednostkami dydaktycznymi oraz prawnymi w charakterze m.in. adiunkta, notariusza czy adwokata. Wykładał na uniwersytetach w Albanii, Chinach, Chorwacji, Urugwaju. 

Redaktor monografii, organizator i uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. W toku studiów otrzymał grant naukowy Narodowego Centrum Nauki oraz odbył zagraniczny staż naukowy w Chinach. Autor licznych publikacji naukowych.