dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch
dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, a także magister inżynier matematyki. Specjalistka w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach. Ukończyła również studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wieloletni wykładowca akademicki oraz adiunkt w Katedrze Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii. Autorka wykładów na uczelni wyższej i licznych podręczników dydaktycznych z zakresu matematyki, ekonomii matematycznej i prognozowania, licznych publikacji naukowych oraz samodzielnych monografii. Recenzentka publikacji naukowych dla uznanych zagranicznych wydawnictw. Członek komitetów redakcyjnych oraz naukowych czasopism międzynarodowych.

Uczestniczka licznych kursów i staży, w tym o zasięgu międzynarodowym. Absolwentka szkoleń z zakresu księgowości oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań.