dr Renata Adamek
dr Renata Adamek

Doktor nauk medycznych, magister zdrowia publicznego. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła również studia zagraniczne w zakresie zdrowia publicznego w Uniwersytetach: Maastricht, Tilburg (Holandia), Gottingen (Niemcy), Galway (Irlandia).

Wykładowczyni akademicka, promotorka zdrowia, dietetyk, dziennikarz i pedagog. Jest doświadczonym dydaktykiem, prowadzącą zajęcia na uczelni wyższej, czynnym dietoterapeutą, autorką publikacji naukowych i artykułów. Współpracowała z redakcją „Głosu Wielkopolskiego”. Ma bogate doświadczenie prowadzeniu i nadzorowaniu badań naukowych m.in. w dziedzinie dietetyki, medycyny społecznej, zdrowia oraz profilaktyki chorób.

Otrzymała wiele stypendiów, w tym Stypendium Ministra Zdrowia za wyniki w nauce i pracę społeczną. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, uczestniczyła w wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym. Interesuje się tematyką zdrowia, psychologii, terapii, edukacji i rozwoju.