dr Michał Krzewicki
dr Michał Krzewicki

Doktor nauk prawniczych, specjalność: prawo cywilne. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę radców prawnych.

Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Prowadził wykłady m.in. z przedmiotów: prawo działalności gospodarczej, prawo konsumenta i prawo ochrony konkurencji. Jest właścicielem kancelarii prawnej oraz czynnie współpracuje z licznymi jednostkami prawniczymi, w tym kancelariami.

Jest autorem licznych publikacji naukowych. Brał udział w wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendysta oraz Przewodniczący Zespołu ds. Własności Intelektualnej Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.