dr hab. Monika Adamska-Staroń

dr hab. Monika Adamska-Staroń

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Wieloletni wykładowca akademicki i dydaktyk. Autorka licznych artykułów, publikacji naukowych, książek oraz programów dydaktycznych dotyczących pedagogiki, kierunków wychowania, doskonalenia zdolności poznawczych i wiedzy o kulturze. Animatorka działań edukacyjnych.

Naukowo zajmuje się problematyką podmiotowości człowieka we współczesnym świecie, edukacją humanistyczną, fenomenem kultury popularnej oraz samodoskonaleniem się człowieka.